Kapittel 9

Apostelgjerningene 9

Saulus ved Damaskus
v 4 Når Gud spør

v 5 Finn "feilen"
v 9 Se, han ber!
v 10 Felles for tre
v 12 En Ananias i reserve?
v 17 Ringvirkningene av lydighet


Saulus i Jerusalem
v 31 En resept for vekst og styrke

Peter gjør under
v 36 Slumsøsteren
v 39 Å gjøre seg klar
v 40-42 Hellige og enker

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar