Kapittel 25-26

Apostelgjerningene 26
Paulus forsvarer seg for kong Agrippa 

v 14 Mot strømmen
v 17b-18 Satans makt
v 19 Kallsbevissthet

v 19 William og jeg
v 19 Syner
v 19-20 En viktig påminnelsen om kallet
v 20 Hva skal fokynnes?
v 20 Auda - det glemte jeg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar